Geluk is niet het zijn zonder problemen maar de veerkracht hebben om ermee om te gaan.

Voor alle behandelingen geldt een tarief van 60 euro per sessie.
Het tarief is vrijgesteld van BTW.

Duur van de behandeling:
Tussen de 1 en 2 uur.

Vergoedingen

Behandelingen die vallen onder natuurgeneeskunde, energetische of paranormale geneeskunde worden (gedeeltelijk) vergoed door verschillende ziektekostenverzekeraars en vallen onder de aanvullende verzekering/alternatieve therapie. Zie ook https://catvergoedbaar.nl
Informeer hiervoor bij je eigen ziektekostenverzekeraar.

Zorgverzekering

De prestatiecodes van Veerkracht Mill zijn:
24005 behandeling natuurgeneeskundige therapie
24012 behandeling energetische therapie.

Er is geen verwijzing van de huisarts nodig en je eigen risico vervalt niet.

Praktijk Veerkracht Mill
Therapeut: Karin Peters
Leeuwerikstraat 2a Mill
Tel: 06-27137561
info@veerkrachtmill.nl
KvK 72475927
BTW: vrijgesteld

CAT vergoedbaar Veerkracht Mill

Ik val als CAT-therapeut onder Wkkgz-klachtrecht en tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie: https://gatgeschillen.nl
Ik werk als CAT-therapeut volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode. Voor meer informatie zie: https://gatgeschillen.nl/beroepscode

Ik ben lid van de Beroepsvereniging voor Spiritueel Werkers (BSW) waar ik bijscholing en intervisie volg.

© 2022 Karin Peters | Veerkracht Mill